Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

BEYERDYNAMIC

Vae preference

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG DRUMSET PRO L, sada pro bic

Obj. .: TGDRUMSETPROL

26 090 K 25 490 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej Sleva

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG DRUMSET PRO M, sada k bicm

Obj. .: TGDRUMSETPROM

13 990 K 13 490 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej Sleva

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG DRUMSET PRO S, sada k bicm

Obj. .: TGDRUMSETPROS

9 990 K 9 790 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej Sleva

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG DRUMSET PRO XL, sada k bicm

Obj. .: TGDRUMSETPROXL

54 990 K 53 990 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej Sleva

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG-D35, dynamick, tom/snare

Obj. .: TGD35

2 490 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG-D35, dynamick, tom/snare, 3x

Obj. .: TGD35TRIPLESET

7 190 K 6 990 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej Sleva

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG-D50, dynamick.bic

Obj. .: TGD50

4 890 K 4 790 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej Sleva

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG-D57, kondenzator.bic

Obj. .: TGD57

3 590 K 3 490 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej Sleva

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG-D58, kondenzator.bic

Obj. .: TGD58

3 590 K 3 490 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej Sleva

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG-D70, dynamick.bic

Obj. .: TGD70

6 290 K 6 090 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej Sleva

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG-D71, kondenzator.bic

Obj. .: TGD71

6 890 K 6 490 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej Sleva

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG-I50, dynamick

Obj. .: TGI50

3 590 K 3 550 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej Sleva

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG-I53 STEREO SET, overhead 2x

Obj. .: TGI53STEREO

6 890 K 6 690 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej Sleva

MIKROFON-BEYERDYNAMIC TG-I53, kondenztorov, overh.

Obj. .: TGI53

3 590 K 3 490 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej Sleva

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC Custom One Pro Plus, 16ohmu, bk

Obj. .: 706085

5 490 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC Custom One Pro Plus, 16ohmu, wh

Obj. .: 709093

5 490 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC Custom Street, uzaven, bk

Obj. .: BD706205

3 690 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC Custom Street, uzaven, white

Obj. .: BD706213

3 690 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC DT131, oteven, 40ohmu

Obj. .: BD449660

990 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC DT235SW, uzaven, 32ohmu

Obj. .: BD498513

1 290 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC DT880, polooteven, 250ohmu

Obj. .: BD481793

5 690 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC DT880, polooteven, 32ohmu

Obj. .: BD483931

5 690 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC DT880, polooteven, 600ohmu

Obj. .: BD491322

5 690 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC DT990, oteven, erno-ed, 250o

Obj. .: BD481807

5 690 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC DT990, oteven, erno-ed, 32oh

Obj. .: BD483958

5 690 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC DT990, oteven, erno-ed, 600o

Obj. .: BD483966

5 690 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC DTX350M, uzaven, 32ohmu, ern

Obj. .: BD718807

1 490 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC DTX910, oteven, 32ohmu

Obj. .: BD713821

1 590 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC iDX120IE, puntov, 32ohmu

Obj. .: BD715719

2 290 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC iDX160IE, puntov, 32ohmu

Obj. .: BD715727

3 190 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC iDX200IE, puntov, 32ohmu

Obj. .: BD715735

5 290 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC T1 2G, 600ohmu, polooteven

Obj. .: BD718998

31 990 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC T51p, uzaven, 60ohmu, ed

Obj. .: BD716197

7 990 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC T5p 2G, uzaven, 32ohmu, ern

Obj. .: BD719005

31 990 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC T70p, uzaven, 32ohmu, ed

Obj. .: BD713872

12 990 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej

SLUCHATKA-BEYER DYNAMIC T90, oteven, 250ohmu, ed

Obj. .: BD715441

12 990 K

NA OBJEDNVKU SKLADEM 0ks

Doprava zdarma v rmci R a SK Spltkov prodej