Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Talentobran 2017 - vol.2

Jon Mrva s naprostou jistotou pat do na pehldky Talentobran 2017, nen na naich strnkch dnm novkem a je asn sledovat, jak se vyvj (vak to mete shldnout sami)

proto jen pipomeneme, e Jon studuje hru na bic nstroje v ZU Ostrava-Hrabvka u pana uitele Tome Chmury tum ptm, nebo estm rokem, pat k jeho nejclevdomjm studentm a jeho zliba v modern metalov muzice jej technicky posouv neustle vped. Tentokrte si pipravil s panem uitelem Chmurou nahrl (i u mistra obrazu a zvuku je vidt, e v kooperaci s mladmi ronky kvalitativn roste) skladbu kapely After The Burial - Berzeker, pjemn pohle i poslech.

 

OPT VYZVME VECHNY TALENTY ABY NM ZASLALI SV PSPVKY, DKY