Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 1

PEARL MIMIC - SKLADEM !!!

PEARL MIMIC Pro - e drums v novm stylu ? Nebo snad revoluce v e bubnovn ?

Drumcenter.cz je tm vdy velmi aktuln v informovanosti eskch a slovenskch bubenk v tom, co se v dje v bubnovm prmyslu a tak se stalo, e jsme vm u v z 2016 pedstavili nov nastupujc modul e drum, kter vznikl pod hlavikou firmy Pearl, star aktualitu najdete na tomto odkazu.  

Modul nazvan MIMIC Pro byl pedstaven na letonm NAMM show v americkm Anneheimu a hned se stal objektem zjmu bubenick veejnosti. Ta v nm oprvnn vid pomrn zsadn zmnu, kdy se do vcelku uzaven produkce sortimentu s elektronickmi bicmi nstroji chyst vstoupit prvek, kter me npomoci tento systm naruit. O co jde ? Pr slov na vysvtlenou pro ty, kte se v e-bunovn tolik nevyznaj (zkuenj prominou jednoduch, laick vklad)

 V souasn dob jsou vtinov frekventovan dv varianty tvorby a spoutn elektronickho zvuku bic soupravy:

- prvn varianta - spout  (PAD) - vyle elektrick signl a d tak pokyn bubnovmu modulu, ten piad zvolen zvuk, kter je nadle zpracovvn bnou zvukovou cestou 

-druh varianta - spout  (PAD) - vyle elektrick signl a ten se bu v bubnovm modulu (vybavenm MIDI), nebo v konvertoru (nap. Roland TMC-6 Drum Trigger Module, Alesis Trigger IO) pemn na MIDI signl, kter je veden do potae a pota mu pidl zvolen zvuk ze sv banky (zde nutn, aby byl pota vybaven odpovdajcm softwarem, nap. EZ drummer 2, nebo Addictive Drums 2 , ale jsou i dal zvukov banky, kter lze pro tyto ely vyut) - takto piazen zvuk je nutno doruit zejmna vas (jde latenci - zpodn signlu pi zpracovn v potai) - ke zpracovn bnou zvukovou cestou (zde je dleit, aby byl pota vybaven kvalitn zvukovou kartou, jinak je nutn pout zvukovku extern)

Ob varianty maj sv pozitiva i negativa, rozhodujcm faktorem pro co nejkvalitnj zvuk je jeho zdroj, tedy zvukov vzorek, kter me bt laicky eeno chudikou mptrojkou, nebo velkm WAV souborem obsahujcm kvalitn zvuk v plnm dynamickm spektru. Je proto logick, e ke zpracovn takto velikostn rozdlnch zvukovch vzork budeme potebovat technicky odpovdajc pstroje. Spout (PAD) je spe zazen technickho typu, kde je velice dleit jeho konstrukn a vrobn kvalita, kter nm zabezpe dlouhodobou  a kvalitn funknost. (vysokou kvalitu zvukovch vzork za dostupnou cenu naleznete nap. u modulu ATV-AD5)


nov modul s oznaenm MIMP24B - MIMIC Pro pipravila firma Pearl ve spoluprci se zvukovm inenrem jmnem Steve Slate (www.steveslatedrums.com), kter poskytl zvukov banky pikov nahranch vzork skutench bicch nstroj

modul MIMIC Pro je tak prvnm modulem, kter spojuje ob ve popsan varianty v jednu, laicky eeno jde o mal pota, vybaven SSD diskem o kapacit 120 GB, pomrn velkm 7" dotykovm displejem a vekermi periferiemi, kter potebujeme pro mon pipojen a propojen, veker ovldn se provd dotykovm displeji, tedy podobn jako v potai

monosti propojen jsou velk - 16 vstup pto triggery a 6 nstrojovch vstup, zachovm MIDI, USB, slot pro SD kartu atd.

dky zvolen architektue je modul kompaktibiln, se vemi bnmi pady a to jak bubn, tak inel, vjimku tvo nov digitln pady od firmy Roland, kter pouvaj USB pipojen, digital snare a digital ride (PD-140DS a CY-18DR), kter s modulem nespolupracuj

Zskvme tak pstup 60 -ti "World Class" bicch sad ! 

Pearl Mimic Pro je vybaven dosud nezveejnnou knihovnou zvuk z produkce Stevena Slateho, 60-high endovch bicch sad, kter jsou pipraveny k pouit tak, jak byly zaznamenny v tch nejlepch svtovch studich, kde je zaznamenaly sady mikrofon a ada pikovch studiovch pstroj. Hi-fistick DA pevodnky Burr Brown probouzej tyto zvukov vzorky k ivotu v nebval istot a prostoru, latence je tm nulov a nastaven citlivosti pro jednotliv spoute je obrovsk. ist tn kadho nstroje zstv v modulu zachovn a my mme k dispozici mix za pouit reln reijn nabdky. Mme volbu kdy meme poslat dva rozdln namixovan kanly - zvukai ist a sob zvuk upraven tak, abychom mli mohl pi hran sdlet reln pocit, ze skvle nazvuen soupravy. Modul podporuje jednoznov, dvoj i troj znov pady vetn zastaven inelu rukou, monost vyuit vlastnch zvuk, kter importujeme z SD karty

Technick specifikace: 

zvuky: knihovna - Steven Slate Drums 5 

poet souprav: 60 high endovch souprav

efekty: Ano

vstupy pro PADy: 16x jack 6,3mm + 1x HI HAT kontroler jack 6,3mm

analogov vstupy: 1x AUX I, jack 6,3 mm

analogov vstupy: 6x linkov vstup. jakck 6,3mm + 1 x vstup pro sluchtka, jakc 6,3 mm

MIDI : IN/OUT 

USB : 1x Typ A (import WAVE, AIFF)

ostatn vystupy/vstupy: multikonektor RJ 45

lon prostor: 120gGB SSD, slot pro SD karty

napjen : 12V DC (je soust balen)

typov oznaen : MIMP24B, manul ke staen ZDE 

doporuujeme shldnout ti zkladn videa, kter vm nzorn ukou to, co jsme ve napsali

Poznmka od Drumcenter.cz - modul Pearl MIMIC Pro je v souasnosti dostupn pouze na trhu v USA, dle sdlen evropskho zastoupen znaky Pearl by se modul na evropskm a tm pdem i u ns ml objevit koncem roku 2017. Modul stoj v USA tm 2 200,-USD a pedpoklad ceny v R se pohybuje na hranici kolem 50 tis. K, ano, nen to vbec mlo ! (Osobn se domnvm, e vysok cena elektronickch bubn je dan pedevm tm, e firmy, kter jsou  v tomto oboru na pici vyuvaj prostor pro svou cenovou politiku, jsem pesvden o tom, e tato politika je v souasn dob ji neudriteln a prv vznik modulu Pearl MIMIC Pro pome tyto lta zaveden kategorie zmnit) Elektronick bubnov modul je zajist zcela zsadnm prvkem elektronick bic soupravy, nicmn bez druh sti, zjednoduen eeno mechaniky to taky nefunguje, souasn mechanick prvky, rozumj pady, snmae a spoute opt spadaj do vy cenov kategorie a v soutu bv cena kvalitn el. soupravy pro CZ/SK zkaznka v kategorii nedostupnosti. Vzhledem k tomu, e elektronick st el. bic soupravy reprezentovan moduly ATV-AD5 a nyn i nastupujcm MIMIC Pro se pozvolna dostv do kategorie, kterou bychom mohli nazvat dostupnou, rozhodli jsme se v Drumcenter.cz celou problematiku vce poznat a na zklad poznanho se pokusit nabdnout variantu, kter velmi napome podit se velmi kvalitn elektronickou bic soupravu a pijatelnj penze. V souasn dob v divizi DC-Custom drums velmi intenzivn pracujeme na vrob prototyp snmacch systm, ale i celch souprav, kter budou schopny spolupracovat s tm vekermi elektronickmi moduly, kter na trhu jsou. pipravujeme irok sortiment jednotlivch dl i soust, kter vm pedpokldm do konce roku 2017 nabdneme v naem e shopu, drte nm palce, a to vechno zvldneme a posuneme tak rove e.bubnovn o kousek dopedu. Ivo Honajzer, Drumcenter.cz