Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Snare Yamaha Recording Custom

Trochu jsem se podval po svt, jak bubnky dnes vedou v recenzch a nzorech odbornk, kter se pohybuj v testech na pednch mstech. Ani m nepekvapilo, e se na pednch, nebo spe na prvnch mstech znovu objevuj bubnky Yamaha ze serie Recording Custom.

 

ada Recording Custom je tvoena sedmi kovovmi bubnky, kter opt spoluvytvel mistr Steve Gadd. V tto nov srii Yamaha vyeila veker bn nedostatky kovovch bubnk a umonila tak zkaznkovi zkaznkovi vbr pesn podle jeho zvukov preference.

Bubnky jsou vyrobeny ze tech bnch materil: nerezov ocel, hlink a mosaz. K dispozici jsou v tchto rozmrech 14 x5,5" ve vech tech kovech, 14 x 6,5" hlink a mosaz, 14 x 7" nerezov a 13 x 6,5" mosazn. Sla vch pouitch materil je 1,2mm. Hlinkov korpus je seamless shell, tedy taen, beze svaru, ocelov a mosazn korpusy jsou natupo spojeny svary, kter tm nejsou vidt.

Steve Gadd u ml svou vlastn adu kovovch bubnk a tak bhem t let spoluprce na vvoji prosadil, aby vechny bubnky tto ady mly konvexn, vnj stedov lbek, minul ady mly lbek konkvn, tedy vnitn. Lze v tom spojovat urit spojen na slavn bubnky Ludwig Supraphonic, na kter hrl Steve Gadd v dvjch dobch, ne je pevn spojen se znakou Yamaha.

Hardwarova vbava jednotlivch bubnk koresponduje s mnohaletmi zkuenostmi v tto oblasti. Hllinkov bubnky jsou vybaveny 3mm silnmi odlvanmi hlinkovmi obruemi, zatmco mosazn a ocelov jsou vybaveny obruemi o sle 2,3mm. Vechny bubnky jsou vybaveny skvlou a osvdenou mechanikou strunn Q-Type, kter je prost vynikajc a oblben je zejmna pro svj jist a hladk provoz. Korpusy maj hladk lon hrany 45 a lonm lkem o hloubce 2,4 mm, veker povrchov prava je excelentn, jak jsem u Yamahy zvykl.

A jak zn ?

Ocel je tk a tvrd - a to se odr i ve zvuku, kter je hlasit a zvun, proti tomu jsou i s 3mm dlvanmi obruemi hlinkov bubnky mnohem leh, dl to tm polovinu vhy oproti nerezov oceli. Hlinkov zabarven je jasn a sv, vdy il, nkdy mon a moc a snesou tak trochu uvlivho tlumen. Mosaz je hlub a teplej s komplexnm zvukovm zabarvenm a muziklnost, kter je mosaznm bubnkm asto a po prvu pisuzovna.

+ jedna ukzka z na produkce

v na nabdce ZDE