Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

ROLAND TD-17 -HIT ROKU 2019

 


 ROLAND TD-17 je rozhodn HIT roku 2019 - mete si jej podit ve tech stupnch vbavy

TD-17 V-DRUMS PORTABLE - nov, modern koncipovan sady cenov dostupnch bicch nstroj V-Drums jsou vybaven novinkami, kter bubenkovi napomohou k rychlmu rstu jeho schopnost. Nov pady vybaven vcevrstvmi skami velice pipomnaj relnou hru na akustick bic, srdcem kad soupravy je nov zvukov modul TD-17 s technologi Prismatic Sound Modeling z vlajkovho modelu Roland TD-50, jeho zvuky vrn reprodukuj charakter a tn akustickch bicch s bleskurychlou odezvou, irokm dynamickm rozsahem a pirozenmi tonlnmi zmnami, kter se mn v zvislosti na mst a intenzit deru. Krom toho jsou vybaveny mnostvm motivanch funkc na cvien a funkc Bluetooth, dky kter je mon hrt spolu se skladbami a video lekcemi pehrvanmi bezdrtov ze smartphonu.

Modul TD-17 obsahuje 50 souprav pro jakkoli hudebn styl a mnostv funkc na cvien a rozvjen techniky, dky reimu Coach Mode, vyuvat nabdku Warm-up na kadodenn cvien a sledovat sv pokroky pomoc integrovanho rekordru. Sprovnm smartphonu pes Bluetooth mohou pes modul bezdrtov pehrvat zvuk skladeb nebo video lekc a hrt spolu se skladbami. Modul TD-17 lze propojit i s aplikac Melodics for V-Drums pro potae Windows / Mac, kter nabz mnostv bezplatnch lekc na rozvjen rytmu, asovn a svalov pamti.

podvejete se a poslechnte si video, kter jsme pro vs natoili u ns v Drumcenter.cz - bubenk Mariusz Mociarski

MME PRO VS SKLADEM - ZDE

Soupravy jsou vyrbny ve tech rovnch vbavy:

ROLAND TD-17K-L se skld: 

- zvukovho modulu TD-17-L (pozor tento modul nen vybaven bezdrtovm pipojenm Bluetooth)

- pad snare PDX-8

- pady TT 3 kusy PD-8A

- pad HI HAT CY-5

- Hi-hat control pedal: FD-9

- inel Crash CY-8 x 1

- inel RIDE  CY-8

- pad BD: KD-10

- rampa: MDS-4V

ROLAND TD-17KV se skld:

- zvukovho modulu TD-17

- pad snare PDX-12

- pady TT 3 kusy PDX-8 

- pad HI HAT CY-5

- Hi-hat control pedal: FD-9

- inel Crash CY-8 

- inel RIDE  CY-8 

- pad BD: KD-10

- rampa: MDS-4V

ROLAND TD-17KVX se skld:

- zvukovho modulu TD-17

- pad snare PDX-12

- pady TT 3 kusy PDX-8 

- pad HI HAT - VH10

- Hi-hat control pedal: FD-9

- inel 2 kusy Crash CY-12C 

- inel RIDE  CY-13R 

- pad BD: KD-10

- rampa: MDS-4KVX

Vechny ti soupravy ady TD-17 jsou vybaveny novm pade BD - KD-10, kter je kombinac odolnosti a nzk hlunosti i pi he v domcm prosted. Model KD-10 lze pouvat s jakmkoli standardnm samostatnm i dvojitm pedlem.

Soupravy TD-17KV a TD-17KVX jsou vybaveny novm padem pro virbl PDX-12 s dvojitou sovinovou hlavou a velkm 12-palcovm povrchem, kter pomh pi rozvjen sprvn techniky hry. Napnut blny lze nastavovat a doshnout tak pirozen odraz. Vka obrue virblu umouje hri hrt oteven rim-shoty s pirozenm drenm paliek.

Soust soupravy TD-17KVX je i nov VH-10, kter se d pouvat se stojanem pro akustick hi-hat a kter replikuje pirozen charakter a houpav pohyb skutenho hi-hat inelu. Hi-hat VH-10 umouje precizn ovldn s nepetritm snmnm oteven/zaven inelu a zvuk pi deru na povrch/okraj. Dky tomu si mohou hri zdokonalovat tradin techniky hry. 


Pednosti a klady elektronickch souprav ROLAND ady TD 17

1. - autentick pocit ze hry a nstroje na cvien - pokud pravideln hrajete na akustick bic, pi he na elektronickch bicch byste nemli mnit svj styl hran.  Mete pouvat stejnou techniku hran jako na akustick sad dky velkmu 12-palcovmu malmu bubnu* a inelu Hi-Hat**, kter se d dokonce namontovat na stojan pro Hi-Hat akustick soupravy.  Dky zvukovmu procesoru z vlajkovho modelu TD-50 zvuky vrn a s bleskurychlou odezvou reprodukuj charakter a tn akustickch bicch. (* 12-palcov pad malho bubnu PDX-12 se dodv pouze se soupravami TD-17KV a TD-17KVX, ** Hi-Hat inel VH-10 se dodv pouze s modelem TD-17KVX)

2. - realistick pady pro hran bez kompromis - nkter elektronick soupravy maj mnohem men pady jako jsou bubny na akustick souprav. Jeliko vak palika mus udeit do stedu kadho bubnu, men pady se mohou zdt, e jsou dl od vs. Plat to hlavn pi pechodu ze 14-palcovho akustickho malho bubnu na 8-palcov gumov pad. Napnut dvojit sovinov blny 12-palcovho malho bubnu PDX-12* lze upravit a doshnout tak autentick odraz. Vka obrue malho bubnu se krom toho velmi pibliuje vi akustickho malho bubnu, take oteven rim-shoty nejsou problm.(* 12-palcov pad malho bubnu PDX-12 se dodv pouze se soupravami TD-17KV a TD-17KVX) 

3. - ideln pro zdokonalovn techniky hran na Hi-Hat - model TD-17KVX se dodv s Hi-Hat inelem VH-10 V s designem samostatnho plovoucho inelu, kter se d pouvat na klasickm stojanu pro Hi-Hat akustick soupravy.  Poskytuje stejn pocit z hran jako akustick Hi-Hat inel s pirozenm odrazem a houpavm pohybem. Krom toho podporuje vechny standardn techniky - hran otevenm / zavenm, hran na plochu / okraj a dal. (* pozor VH-10 je dodvn pouze u soupravy s oznaenm TD-17KVX)

4. - skvl zvuk je zkladem skvl hry - zvukov procesor TD-17 poskytuje vjimen zitek pi hran dky technologii Prismatic Sound Modeling pevzat ze zvukovho modulu vlajkovho modelu TD-50.  Kdy zanete hrt, ihned zaznamente ir dynamick rozsah a dramatick zmny tnu podle toho, kde a jakou silou udete na pad.  Od technik, jako Rim shot, Roll, Flam a Ghost notes na malm bubnu a po dramatick dery na crash inely, dlouhotrvajc stdav dery na inely, napl oteven Hi-Hat inel a rzn zvuky pi deru na plochu a okraj - kad detail se zachyt vrn a pesn.

5. - charakter akustickho kopku (ale mnohem ti) - hutn zvuk kopku obvykle doprovz pkn siln hluk. Nkdy to je pesn to, co chcete, ale vae rodina nebo soused nemus sdlet vae naden. Kopkov pad KD-10 absorbuje dky gumovmu povrchu kombinovanmu se speciln vpln vtinu hluku, ale zachovv si tu uspokojujc dernost kopku, kdy se kladvko zabo do blny basovho bubnu. Dky tomu je ideln na hran doma, kde me hluk peket, je kompatibiln se vemi standardnmi pedly i dvojitmi pedly.

Nkolik tip zvrem, sety ady TD-17 maj ve, co potebujete ke zlepen va hry. 

Pojme pkn po podku: bubenci by mli bt schopni udret pesn tempo, a a potom zat experimentovat.  Uen se zkladnch technik me bt tak zajmav, protoe ty poskytuj zklady pro dal zlepovn. A nezapomnejme, e velmi motivujc je i sledovn vlastnho pokroku.  Modul TD-17 je vybaven funkc Coach Mode, pomoc kter si mete nastavit kadodenn reim cvien.  Mete se pomoc n rozehrt, rozvjet cit pro rytmiku, tempo a asovn, a dokonce pracovat na vdri. Za vechna cvien zskvte skre, na zklad kterho mete sledovat svj pokrok. 

a) - prohlubte si cit pro rytmiku - reim Time Check pome rozvjet vai pesnost pi he s metronomem.  Poet pesnch der se zobrazuje v podob procentuln hodnoty a obrazovka indikuje, zda jsou vae dery na pad pesn, zda jsou naped nebo pozadu.  Reim Time Check je pi astm pouvn neocenitelnou pomckou pi procviovn rytmiky. 

b) - vylate si smysl pro rytmus  - reim Quiet Count pomh zpesnit v "vnitn" smysl pro as a tempo.  Bhem prvnch takt bude zvuk kliku znt podle zvolen hlasitosti, ale bhem nkolika nsledujcch takt se klik zti.  Bhem ztien takt se budete muset spolhat pouze na v vnitn smysl pro asovn a snait se udret v tempu, kdy zane klik znovu znt.  V vnitn metronom bude tm pesnj, m astji ho budete pouvat. 

c) - jednoduch cvien na rozehrn - dky reimu WarmUp se vm bude chtt cviit kad den a cvien si uijete.  Na vbr jsou cvien s dlkou pt, deset nebo patnct minut a s rznou obtnost.  Vybrat si mete i tempo. Rznmi cvienmi se pak pipravte na serizn hran vetn zmn rytmu, zmn tempa a vyhodnocen pesnosti vaeho hran.  Na konci zskte celkovou znmku, kterou si mete vylepovat. 

d) - state se lenem sv oblben kapely bez konkurzu - i kdy je hran nekonench sl urit zbavn, zbavou to i kon.  Zdokonalte svou hru hranm skladeb oblbench kapel nebo si cvite skladby, kter budete hrt na koncert.  Ze smartphonu do bicch TD-17 mete pomoc rozhran Bluetooth Audio bezdrtov streamovat sv oblben sklady a pehrvat je pes sluchtka.  Dokonce si mete cel sv vystoupen nahrt a poslechnout. Tak zjistte, kde v em se muste zlepit. 

e) - zahrajte si se svmi spoluhri, a jsou kdekoli - pokud hrajete v kapele, vte, e setkat se spolu me bt nkdy sloit.  Co kdy byste ale nechodili na zkouky, ale vzali si zkouky s sebou?  Dokonce i bez kapely si mete sv party zkouet kad den. Sta si zapnout skladbu v smartphonu a hrt spolu s n. Kdy se vichni setkte na zkouce, vy budete pipraveni na vechno. 

 f) - nahrvejte, poslouchejte, ute se - poslech vlastn hry je jednm z nejlepch zpsob, jak se zlepovat.  Modul TD-17 je vybaven rekordrem, dky ktermu si mete pehrt, co jste zahrli ve skutenosti, ne co si myslte, e jste zahrli.  Mete dokonce hrt a nahrvat spolu s integrovanmi demo skladbami nebo skladbami uloenmi na SD kart. Je to tak skvl zpsob, jak nahrvat zvuk pro videa na YouTube. 

g) - pprava na iv hran - pi cvien je dleit hrt stle se stejnm znmm zvukem, kter budete pouvat na pdiu. Model TD-17 je vybaven rznmi expresivnmi modelovanmi zvuky bicch z vlajkovho modelu TD-50. Urit si mezi nimi najdete ten dokonal zvuk bicch na svj koncert. 

h) - najdte si dokonalou soupravu pro hudbu, kterou hrajete - modul TD-17 obsahuje 50 pikovch bicch souprav pro rzn hudebn styly. Hejiv devn zvuk soupravy "Acoustic".  Mal, ale dern souprava "Compact", replikujc zvuk na mench pdich.  Oteven prostorov zvuk soupravy "Arena Stage".ist zvuk soupravy "Studio", kter se dokonale hod pro nahrvn.  Bohat zvuk soupravy "Fat Rock" nebo intenzivn zvuk soupravy "Speed Metal" ... a u vs bav jakkoli hudebn styl, s bicmi TD-17 doshnete svj vysnn zvuk. 

i) - seznamte se s koncertnm prostorem jet ped koncertem - zjistte, jakou m prostor akustiku, jet ped koncertem.  Pomoc efekt Reverb a Ambience modulu bicch TD-17 mete simulovat zvuk prostoru a aklimatizovat se na nj z pohodl domova. 

j) - vytvote si svj vlastn zvuk - souasn profesionln bubenci si vytvej vlastn zvuk vrstvenm mnoha zvukovch prvk. Zvuk malho bubnu tvo navrstven rzn zvuky malch bubn, piem kad z nich m vlastn charakter attacku, prostoru a podobn.  TD-17 vm umon vytvoit si vlastn sestavu bicch pomoc ovldn vky tnu, ekvalizru, efekt a dalch prvk. 

k) - importujte sample a zvuky jako na nahrvce - pi nkterch vystoupench prost muste mt konkrtn zvuk.  Modul TD-17 doke importovat sample, take mete spoutt pvodn one-shot sample bicch nebo pidvat cel zvukov frze, sekvence nebo vokly.  Importovan sample se daj dokonce mixovat a vrstvit s internmi zvuky modulu TD-17, a vytvet tak siln a hutn zvuk, kter se podob akustickm bicm. 

l) - ute se vlastnm tempem za pomoci online lekc a aplikac - krom studia s uitelem bicch mte k dispozici mnostv online lekc nebo potaovch vukovch program.  Bic TD-17 vm pomohou zlepovat se bez ohledu na to, jak zpsob vuky preferujete. 

m) - hrajte s video lekcemi pehrvanmi bezdrtov z vaeho smartphonu - polote smartphone na pedn panel modulu, pipojte se bezdrtov pes Bluetooth a poslouchejte hlasit a ist zvuk lekce (spolu s vam hranm) pes sluchtka nebo monitory.  Sledovn video lekce a hran spolu s lekc nebylo nikdy jednodu. ((pozor modul TD-17K-L nen vybaven bezdrtovm pipojenm Bluetooth)

n) - zlepujte se a bavte se s aplikac Melodics - zabavte se a zlepujte svou hru pomoc bezplatn aplikace Melodics for V-Drums pro potae se systmem Windows a Mac.  Spolu se sri bezplatnch lekc na rozvjen citu pro rytmus, asovn a svalov pamti maj odbratel k dispozici tak pstup k dodatenmu prmiovmu obsahu vetn vce ne 70 lekc, piem kad tden se pidvaj nov. 

o) - dlouholet spolehlivost - bic Roland V-Drums jsou od pad a po pedly zkonstruovny tak, aby byly spolehliv v kad situaci a pi kadm vystoupen.  Pady a pedly srie TD-17 jsou odoln vi tvrdm derm a vyznauj se i vynikajc hratelnost.  Se zlepujc se technikou a vymi ambicemi mete bic TD-17 rozit o extra crash inel nebo druh mal buben. Vdy pi tom mte jistotu, e pouvte stejn odoln komponenty jako profesionlov. 

(*vyobranzen single pedl k basovmu bubnu nen soust balen )