Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

SOULTONE CZ - Matj Drabina

Zdravme ptel a pznivce Drumcenter.cz, je nm velkou ct, e meme mezi hre na nmi doven inely Soultone pivtat tak zajmavho bubenky, jakm Matj Drabina rozhodn je.

ped asem, nkdy dvno v roce 2016 jsme tady na naich strnkch o Matjovi napsali ne uveden povdn, od t doby se jak jist mnoz zaregistrovali kapela Bandjeez v jejm ele stoj dnes ji znm David Stypka dostala do irokho podvdom, o to vce jsme rdi, e Matj kvl na nai nabdku a svou sestavu doplnil o inely Soultone, kontrtn o inely z ad Custom Briliant a Vintage Old School.

 

pro pznivce dobrho bubnovn pidvm skvl iv koncert Davida Stypka a kapely Bandjeez ze studia eskho rozhlasu v Ostrav z 14.9.2017A tak bubenick svte div se, ale irou nhodou tady u ns na t Morav vchodn (to u kousek od Ruska) u 29 let ije, pracuje a umlecky se vyvj, dle naeho nzoru bubenk s velkm smyslem pro hru na tento nstroj, dovolte, abychom vm pedstavili Matje Drabinu.

Narodil se roku 1987 do rodiny pedagogicko-hudebn. Dnes je v pracovnm pomru oznaovn jako hudebnk, bubenk a pedagog, ale ne se tak stalo, byl nejdv fltnista a klarinetista. Rokem narozen u pat mezi spe produktivn talenty, nelze jej tedy zaadit mezi objevy, taky nen pro.

Matj se pod vlivem Milana Michny (pan Michna byl jedn z prvnch uitel podlejcch se na formovn mladho talentu) zapojil do vzdlvacho procesu v ZU a po jejm absolvovn nastoupill na brnnskou konzervato v oboru bic nstroje, kter absolvoval v roce 2012, neme zde samozejm nevzpomenout skvlho pedagoga pana Ctibora Brtka, jeho umnm byl trvale veden a ovliovn bhem svho psoben na konzervatoi, podobnho ovlivnn se Matjovi dostalo na sti u nemn skvlho profesora Anderse Mogensena na kozervatoi v dnskm Syddansk Musikkonzervatoriet v Odense, kde rovn absolvoval skladatelsk a intenzivn hudebn kurz v Engelsholm. 

 

vliv dnskho severnho proudn nelze nespatit v Matjov slovm klipu Crazy Man

Samozejm mimo oficln vzlvac linii se utvelo Matjovo hudebn ctn a vnmni ve spolenosti ji zmnnho Milana Michny a Leoe Skuplka  v dtskm tanenm uba-Duba Bandu (spolen s Ondrou Klmkem-Vltava, BSP, Lou Muroem, Adamem Zbrnkem, Radimem Pidalem a Lukem untou, se ktermi roku 2003 zaloil jazzov sextet Behind the Door, hrajc vhradn autorskou hudbu - tato kapela hraje dodnes.

 Behin the Door  - Pse nohou

 

Od roku 2009 je vyhledvn i jako studiov hr (Tom Koko a Orchestr - Cestou na jih, Buty - Duperele, Sharkamaptaka a dal). Spolupracuje s ostravskm studiem Mro, Radkem Pastrkem, Davidem Strakou a mnohmi dalmi severomoravskmi i jinmi skvlmi lidmi a muzikanty,  nelze nevloit skladbu kapely Buty - Paul Mc Cartney.

jeho souasn angam je v kapele, kterou v roce 2011 spoluzaloil s kamardem Davidem Stypkou, kapela se jmenuje Bandjeez, m na kont vynikajc desku aruj, kter je z roku 2014 a leton 4 psov EP Jericho jen potvrzuje, jak dobrou muziku David Stypka Bandjeez dlaj, vele doporuujeme nkolikansobn poslech, protoe se si troufnu pidat nzor, e v oblasti popov pniky se jedn o zcela mimodn objev.....

ale i tohle je Matjovi mlo, z kraje roku 2016 se pipojil, coby hr na bic nstroje, analogov synteztor a zpv, ke kapele Mro and the Voices, kter (mimojin) dostv zptky (po tkm razu) do ivota vbornho bubenka a zpvka Standu Hovadka, taky se mu da udret kontakt s kapelou adi (zhudebnn poezie Martina Czernho), k tomu nat rznonrovou hudbu a nenavn skld psniky.

 

Matj nen osobnostn zvisl na dnm, eknme medilnm vzoru, jeho hudebnmi vzory jsou vichni lid, kte dlaj to, co je pro hudbu dobr a nemaj potebu protovat sebe sama na kor kapely i hudby. Jak nm Matj pi poslednm setkn od huby ekl: " lb se mi cta k psnice, autentinost, hudebn spoluprce, napojen, hrt, co je poteba, s chut a vdy naplno." Ahoj......