Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Patrik Benek - bubenk, uitel, producent

Patrik Benek - pedevm vynikajc bubenk, studiov bubenk, pedagog a v neposledn ad taky hudebn reisr. Patrik se narodil v muzikantsk rodin, kde se po nkolik generac sdlely velmi kvalitn muzikantsk geny. U od mala udivoval rodie i pbuzn svou muziklnost a tak nikoho nepekvapilo, e u ve svch 7-mi letech zaal hrt na trubku. Postupoval velmi rychle a tak od svch 8 let do cca 14- ti absolvoval mnoho pehldek a sout, nutno dodat, e velmi spn. Zcela pirozen pokraovala jeho muzikantsk cesta studiem zmnnho nstroje na Sttn konzervatoi v Ostrav. Bohuel bhem studia zatoila nemoc, kter mu znemonila pokraovat v drze trumpetisty a tak se velmi rychle peorientoval na bic nstroje.
I tady se vsledkov listina brzy zaala plnit spchy, ve vyvrcholilo titulem "objev roku", kter obdrel na festivalu Rockfest, kter se konal v jnu roku 1989, tedy v dob, kdy u komanm zvonila hrana. Prvn, jak k Patrik "podnou" kapelou, byla tvrd kapela "METAYER", kdyby se nkdo ptal, na co se tehdy hrl metal, tak pkn prosm na Amati z Kraslic. V t dob se u Patrik dostval do irho povdom a tak netrvalo dlouho a brchov Ryparov jej povolali do kapely Eleison, kter se tehdy velmi prodrala na pedn pozice eskoslovenskho bigbtu. A tady dolo k dalmu osudovmu setkn, v kapele byly bubny Yamaha Live Custom, kter byly prvnm "zahraninm" nstrojem, na kter mohl Patrik hrt. Celkem logicky ve chvli poteby podit si vlastn profesionln nstroj shl po tehdy mdnch Yamaha Recording Custom. Ty u tehdy stly docela hodn, ale stala se z nich lska na dlouh roky.

 
Je docela mon, e to byly prvn YRC v tehdy erstv svobodnm eskoslovensku. I v tomto ppad mu netrvalo dlouho a pochopil, jak skvl nstroj si koupil a hraje na n dodnes. Lta bela a Patrik se rozhodl pesunout do centra dn do Prahy. Velkomstsk ivot protkan kadodennm shonem a stresem s pachut povrchn upmnosti jej brzy vrtil zpt na Moravu, kde je sice pleitost daleko mn, ale ivot plyne ve zcela jinm tempu a duchu.... Dnes je pro svou muziklnost, flexibilitu a neomyln timing vyhledvanm hrem v mnoha hudebnch stylech od rocku, pes pop, po latinu i jazz. Pro strun vet kapel, ktermi proel - YABA, Eleison, Benedikta, The Gizd Q, Boris Band Combination, Lazaro Cruz Quintet, Million Pounds, Missing base. Spolupracoval rovn s mnoha vznamnmi interprety esk populrn hudby (Karel Gott, Vra pinarov, Ji Stivn, Jaroslav Wykrent, Marie Rottrov, Janek Ledeck a dal). V souasn dob je lenem Ostravskho rozhlasovho orchestru, dle je v angam kapely divadla Jiho Myrona v Ostrav, je tak velmi dleitm lenem skvl formace Lad, kter sbr uznn kritik i divk, hraje rovn v kapele doprovzejc Martina Chodra. U v zkladn umleck kole a me se u dnes pochlubit nemlo absolventy, kte se za svou soupravou dokzali prosadit nejen na mnoha celorepublikovch soutch, ale i v spnch kapelch a projektech. Myslm si, e bych neml zapomenout na to, e Patrik zstal vrn i svmu pvodnmu nstroji trubce, na kterou hraje a kapelni ve skvl folklrn kapele nazvajc se Slezsk kapela. To ve dopluje reijn prac ve svm vlastnm nahrvacm studiu "PATBEN", kter m pmo ve svm dom. V jeho produkci vznikly nahrvky nominovny nebo ocenny na hudebn ceny. Za ns v Drumcenter.cz jsme velmi poteni tm, e Patrik je naim stlm hrem pi tvorb produktovch vide, kter jsou celosvtov opravdu velice oblben a jeho sledovanost se dnes pohybuje cca shldnut. I toto povdn vzniklo pedevm proto, e se velk mnostv zahraninch odbratel naeho YT kanlu opakovan pt na to, kdo je ten Mr. Patrik a proto uvdme tento lnek i v anglitin.


s Patrikem spolupracujeme dlouh roky, dokonce jsme spolu kdysi v roce 2006 absolvovali n druh workshop jet na pvodnm mst v 2. pate inovnho domu v centru msta, odkud je toto nekvalitn video:

dal video je ukzkou domovsk kapely Lad

Dnes je, troufnu si ci velmi znmm hrem, reprezentantem naeho kanlu You Tube, kde je oblbenm a obdivovanm nejenom pro svou virtuzn techniku..