Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Nej soupravy v r.2018.. letm pohled zpt...

Nejlep soupravy roku 2018 - n letm pohled do nabdky akustickch bicch souprav pro zatenky, stedn pokroil a profesionln bubenky

A jste zatenk, nebo profesionln bubenk urit vte, e najt tu sprvnou soupravu, kter vyhovuje vaemu stylu a schopnostem je kol vru nesnadn.

Pokud jste zatenk, kter se zaal uit hrt na bic, d se pedpokldat, e budete chtt spolehliv nstroj s pjemnm rozpotem, kter vs bude doprovzet v prvnch letech vaeho muzikantskho ivota. Jak se budete zdokonalovat budete se muset rozhodnout, zda bude v nstroj pouvan pedevm pro nahrvn, koncertovn, nebo oboj a s tmto vdomm jt nakupovat - samozejm s ohledem na vae rozpotov monosti.... v ppad, e jste ji profesionlnm hrem, ml by jste ji mt pedstavu o tom, v jak konfiguraci vm nstroj vyhovuje, ml by jste vdt, jak rozmry jsou pro vs ty prav, ppadn disponovat zkuenostmi jakm zpsobem je ovlivovn zvuk nstroje materilem, z kterho je vyroben.... v naem lnku, netvome kvalitativn ebek, nicmn poukazujeme na ten fakt, e prezentovan nstroje disponuj popsanmi vlastnostmi.


DC drums Classic - bic souprava, kter je svou komplexnost ideln pro zatenky

cenov relace cca - 15-16 tisc

Pomrn mlad esk znaka, kter vyrb pedevm zakzkov soupravy z korpus renomovanch znaek si po nabyt zkuenost v oboru vyrb entry level soupravy, kter disponuj velmi kvalitnm emeslnm zpracovnm a zcela neovyklou vbavou v zkladn nabdce. Pro vrobu korpus byl zvolen osvden materil, ktermu se v anglitin k Basswood, esky to je lipov peklka. Tato devina disponuje hutnmi basovmi kmitoty a jej zvukov spektrum je velmi slun vyven i v oblasti sted a vek. Soupravy disponuj modernmi rozmry, tom tomy 10 x 7,5" a 12 x 8,5" k nim klasick floor tomy na noikch v rozmrech 14 x 12" a 16 x 14" s 8-mi ladicmi rouby, nevrtan basov bubny 20 x 16", nebo 22 x 18" + snare drum 14 x 6" (ve s 10- ti ladicmi rouby). Pro povrchovou pravu je pouita dekoran flie ve 3 dizajnech se sparkle efektem. Dal obrovskou vhodou jsou pouit blny, tom tomy a floor tomy maj na hrac stran blny typu Evans G2 - co je dvouvrstv ir blna, na stran rezonann blny jsou pak blny typu Evans G1- co je jednovrstv, ir blna, basov bubny maj blny typu Evans EQ4 - hrac je ir, jednovrstv s tlumcm prstencem, rezonann pak ern s tlumcm prstence a logem DC-drums, blna na snare je opt typu Evans Genera - tedy pskovan, jednovrstv blna s tlumcm prstencem. Sada hardware je zkladnho typu, nicmn dv ibenice se zdvojenmi nohama, stojan HI HAT, stojan pro snare, stolika je ve co zanajc bubenk potebuje.

+ vborn zvuk v tto cenov kategorii
+ plnohodnotn blny na hrac i rezonann stran
- nemonost doobjednn doplkovch bubn
- mal vbr povrchovch prav


Yamaha Stage Custom Birch - skvl volba levn celobezov soupravy, kter je nejlpe na jeviti

cenov relace 18 - 19 tisc

Historie a zkuenosti s vrobou bezovch korpus u Yamahy hovo samy za sebe. Tyto korpusy jsou 6-ti vrstv o tlouce 6,6mm, s vraznmi diagonlnmi spoji a precizn zpracovanmi hranami s hlem 45. Zvukov iroce oteven basov buben disponuje velkm mnostvm bas, nzkch kmitot a mnostvm resonance. Tomy jsou stejn pln, poskytuj rychl, zrove vak tlust zvuk. Bezov korpusy obecn produkuj velmi soustedn tn a jsou snadno laditeln do pozice, do kter je chcete dostat. Mal buben m typick bezov charakter a je univerzln pouiteln jak ve vysokm ladn, kter z nj udl funky buben, pes ladn stedn a po tun odladn. Celkov se jedn o velmi kvalitn zpracovan nstroj za pijatelnou cenu.

+ velk hodnota za ty penze
+ typick kvalita znaky Yamaha
+ velmi kvalitn a vyven zvuk
- mn vhodn pro mk hre


Pearl Export - stle nespornm krlem entry-level vestrannch bicch sad

cenov relace 19 - 22 tisc

Pedstaven bicch Pearl Export probhlo ji v roce 1982. V roce 2007 dolo k upgrade tto ady vylepeny byly korpusy, kter byly osazeny novmi mulemi, zmnn byl tom bracket a nejvt devzou byla sada skvlho hardware. Nov, men mule poskytly korpusm men zaten a nechaly je lpe dchat. Pozdji byla sada hardware ady 830 doplnna o pedal P-930 Demonator, co bylo v tto cenov kategorii, do tto doby nevdan. Valn vtina souprav v tto cenov kategorii byla vyrobena z topolu, ale Pearl se rozhodl do skladby korpusu pout asijsk mahagon, m do zvuku pidal teplo a hloubky. Tom tomy jsou osazeny nskmi blnami Remo. Celkov tato ada znla jednodue jinak, ne zbytek nstroj v podobn cenov relaci, jen byly v t dob na trhu.

+ v podstat velmi dobr set pro zatenky, kter je vybaven skvlou sadou hardware
+ korpusy vyroben z asijskho mahagonu a topolu zn skvle
- mal bubnek je slabm lnkem tto soupravy


Tama Superstar Classic - robusn sada vhodn i pro pokoilej hre

cenov relace 19 - 29 tisc (komplet, nebo shell set)

Od roku 2008 byl kad buben z ady Tama Superstar vyroben ze 100% javorovho deva. Toto bylo zcela zsadn vylepen a zmna pro nejlpe se prodvajc adu znaky Tama. Dalm vylepenm, nejen po vizuln strnce byl nov chyt Star-Cast, kter se velmi pibliuje chytu pouitmu u ady Starclassic. V cen soupravy byl neekan tak celojavorov snare bubnek v rozmru 14 x 5,5 a hlavn tak voliteln velmi kvalitn a lty oven sada hardware se zdvojenma nohama. Velk buben poskytuje mnostv bas, zatm co tom tomy a snare se pohybujou mrn ve vych polohch zvukovho spektra.
Dvojice floor tom je pak nkde mezi nma a skvle tak zapad mezi zbyl bubny. Tato souprava m ve - velmi dobr zvuk, excelentn zpracovn a pznivou cenu.

+ vysoce kvalitn komponenty a velmi vysok dlensk zpracovn
+ vbr rozmr, barev a vybaven
+ univerzln zvuk
- s takovou nabdkou je tk si vybrat


Gretsch Renown - proslul set, kter lahod oku a netrh kapsu

cenov relace 30 - 40 tisc

ada Gretsch Renown byla od dob svho pedstaven, v rannch 90-tch letech, jakmsi standardem kadho, alespo trochu aktivn hrajcho, bubenka. Pro Gretsch typick skladba korpus, lon hrany s hlem 30, stbrn interier bubn, spolen s tradinmi dvakrt ohbanmi obruemi Gretsch 302 to ve jsou signifikantn znaky ady Renown Maple. Souprava je ji od vroby osazena blnami Remo. Konkrtn je to typ Powerstroke 3 clear na velkm bubnu, Emperor clear na tom tomech a floor tomech, mal bubnek je pak osazen blnou Ambassador coated. U tto soupravy je velmi snadn doshnout hutnho, rockovho zvuku pi povolench blanch, nebo naopak doclit zpvnch a melodickch tom tom pi vym ladn. Zvuk basoveho bubnu je jednm slovem velk, a obrovsk.

+ vestran tnov chamelen
+ velmi atraktivn vzhled
+ dobr cena
- nkomu me vadit vrtan BD


Mapex Saturn V. - vy stedn tda, vhodn jak na live hran, tak na nahrvn

cenov relace 35 - 50 tisc

Korpusy tto ady jsou hybridn, obsahuj vrstvy americkho javorou a oechu. Jednou z nejdleitjch vlastnost soupravy je nov typ lon hrany s nzvem Soniclear. Zatmco tom tomy jsou z vnitn strany zkoseny pod hlem 45, tak floor tomy a basov bubny maj vnitn hranu 60. Vechny hrany maj namsto piatho vrcholu mrn zaoblen a zplotl zadn ez, kter vynv k vnj hran korpusu. To umouje vt kontakt mezi blnou a korpusem. Hrac blny na tom tomech jsou dvouvrstv, ir Remo Emperor, rezonann jsou pak ir Remo Ambassador. Kombinace relativn mlkch tom tom, dvouvrstvch blan a zakulacench hran korpus pispvaj ke celkov skvlmu a vyrovnanmu zvuku. Mapex Saturn V je vestrann souprava, kter vs nikdy nezklame na pdiu, ve studiu, na jazzovm koncert a stejn tak ani pi pouit v rockov muzice.

+ Sonic Clear lon hrany zvily dozvuk
+ jdou snadno naladit
+ krsna nabdka exotickch dh u povrchovch prav
- harware bubn pouze v proveden Black Nickel


Sonor SQ1 - siln, jasn a spolehliv bubny pro studio

cenov relace 55 - 60 tisc

Nov Sonor Sound Sustainer mount je podpoen vdou firma Sonor ohledn tohoto chytu spolupracovala s nmeckm automobilovm prmyslem a vytvoila systm zaloen na velkch pryovch prchodkch, kter izoluj tom tomy a eliminuj pm kontakt mezi devem a kovem, m bylo docleno jet vt rezonance. Bza produkuje velmi slun basy a vky s nim mnostvm stedovch frekvenc, kter tak nijak nezasahuj do finlnho zvuku, kter je kontrolovan, ale zrove brilantn. Pouit blny Remo Ambassador produkuj dlouh, medov sustain, zatmco velk buben m modern, dalo by se ci a tvrd tn. Snare je zvukov kontrastn, hlubok, ale zrove oteven.

+ velmi kvalitn dlensk zpracovn
+ pokrokov a modern hardware bubn
+ velmi vhodn pro nahrvn
- ne kadmu se mus tento dizajn lbit


8. Yamaha Recording Custom - nejvt souprava pro studiov zznam vech dob

cenov relace 70 - 90 tisc

Yamaha Recording Custom - bn nazvan tak jako Yamaha 9000 jej ivot zaal v sedmdestch letech a nebyl u toho niko jin, ne legendrn Steve Gadd. Velmi brzy si tato ada nala oblibu mezi mnoha dalmi bubenky zvunch svtovch jmen a to prv dky jejmu soustednmu, Pre-Equalizovanmu zvuku. V roce 2016 se Recording Custom dokaly revitalizace a upgradu v podob tlustch a t잚ch mul, tenmu korpusu velkho bubnu, ostejch lonch hran a celkov preciznjho zpracovn. Vechny korpusy jsou 6-ti vrstv o sle 6 mm, vyroben zpsobem, kter je pojmenovn jako Yamaha Air Seal shell technology. Nejlpe se vm tento nstroj odvd pouijete-li jako hrac blny pskovan Remo Ambassador. V kombinaci s perfektn kulatmi korpusy, ostrmi, pesnmi hranami a standardnmi obruemi o sle 1,6mm se vm do rukou dostane nstroj, jeho ladn je snadn a zrove m nepebernou klu zvuk a mnoho tv. Nov je v nabdce tak 12 snare bubnk Recording Custom, na vbr mte materily jako ocel, hlink, mosaz. Mistrovsk nvrat jedn z nejslavnjch souprav vbec.

+ neuviteln kvalita po vech strnkch
+ nen asi soupravy, kter by nahrla vce hit
+ velk vbr dostupnch velikost
- je vhodnj spe do studia, ne na live hran


Drum Workshop Collectors Series - asn monost navrhnout si vlastn vysnnou soupravu

cenov relace 80 - 180 tisc

Drum Workshop Collectors Series je to pouze o custom bubnech vyrobench podle tch nejvych standard a na t nejvy rovni. Mete si vybrat z ady materil a konfigurac, plus mte na vbr obrovskou paletu povrchovch prav a mnoho monost hardwaru. Korpusy jsou vdy perfektn kulat, lon hrany jako z uebnice, zvuk je velmi modern, mnoha bubenky vyhledvan a oblben, pitom firma na vanech neusn a stle ns pekvapuje novmi, dve nefrekventovanmi materily a technickmi finesy, kdy sv nstroje neustle vylepuj.

+ tradin velmi vysok kvalita zpracovn
+ velmi velk vbr vlastnch monost pro nvrh svho setu
+ dky systmu True Pitch velmi dobr kvalita ladn
- pli mnoho na vbr


Tama Star Maple - vlajkov lo od Tamy je pedevm o rezonanci

cenov relace 90 - 180 tisc

Primrnm clem projektu Tama Star bylo zven rezonance korpusu, co by nstroj uinilo tak idelnm, e by se hodil jak pro profesionln nahrvn, tak i pro live pouit na pikov rovni. Tama se rozhodla zvolit extra tenk korpusy se zpevujcmi prostenci ve vintage stylu. Dalm posunem smrem k vintage bubnm bylo zakulacen lonch hran pro vy kontakt blny s tlem bubnu. Zaoblen lon hrany umouj lehk potlaen ataku, ale zrove lpe kontrolovateln sustain.Tenk korpusy tak celkov lpe rezonuj a maj v zkladnm tnu vce bas. Tom tomy a basov buben maj nov, odlvan mule, kter maj minimln kontakt s korpusem a tm jej nezatuj a nebrn tak jeho rezonovn. Obrue jsou zinkov, odlvan a dky pouitmu materilu jsou konzistentnj a pevnj, ne bn ohban obrue. Tama Star, kter obsahuj tak monost volby oechovch korpus, jsou dalm krokem do bubenickho nebe...pi pohledu na cenu nm ale zaalo bt lehce do breku....

+ vynikajc konstrukce
+ klasick vzhled
+ krsn tny pro zznam
- zniujc cena