Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Kam se podly....

Historie slavnch bubenickch znaek nebv v relnm ivot mnohdy snadn

 

a tak se v prbhu desetilet ztrcely a zase objevovaly, teba legenda legend znaka Ludwig, na kter hrly, ale i dodnes hraj svtov veliiny zmizela po invazi japonskch znaek Tama, Pearl a Yamaha z povrchu zemskho, est americk bubnov historie zachrnila a svm spchem firma DW, kter se celosvtov prosadila na pelomu 80-tch a 90 tch let. Je asn, e se znaka Ludwig vrtila s novou generac nstroj v 90-tch letech a dr si a udruje vysokou pozici v rmci svtovch producent. Podobnm pbhem prola i dal legenda americkch nstroj etablovan nejvce v jazzovch kruzch tedy firma Gretsch. Ten padl do prodeje na pelomu 80/90 tch let a pouze dlohodobm silm rodiny Gretsch se ve spolupraci nejdve s Fenderem, pozdji s Kaman Musik a nyn s firmou DW podailo znaku udret. (firma DW zskala prva na vrobu pod touto znakou na 20 let). Dal klasick americk znaka Rogers si na sv znovuzrozen pokala o mnoho dle. Rogers byl z trhu cel desetilet a u to nevypadalo, e by se mohl znovu objevit. Nicmn je zpt a kdy sledujeme jeho prvn kroky, zd se, e navzal pesn tam, kde ml. M osobn zatm nevce mrz osud m oblben znaky Slingerland, kter je zatm stle neznm, jej osud je majetkov spojen s firmou Gibson, kter jak mnoz vte prochzi velmi tekmi asy.

 

V novodobch djinch je pkladem rychlho nstupu a strmho pdu osud znaky Crush, kterou jsme v R a SK zastupovali. Firma se dostala do finannch pot a nebt siln distribun firmy Korg USA, kter se ujala financovn a distribuce znaky, zatm pouze na zem USA, bylo by u zejm po n (zkoueli jsem obnovit spoluprci, ale nepodailo se, zatm pouze USA).

Podobnm osudem prola v opravdu velmi nedvn histroii i japonsk znaka Sakae, tato firma po dobu vce jak 40 let vyrbla bubny a to vetn vlajkov lodi Recording Custom pro znaku Yamaha, ale zhruba od roku 1997 naznaila Yamaha, e nic nemus trvat vn, a po dokonen vlastn tovrny v nskm Chang-ou,  zaala Yamaha vyrbt nkter ze svch nich ad sama. V roce 2013 pak Yamaha oznmila, e vtina z jejich nejvych ad, ji nebude dostupn. V t chvlu Eizo Nakata, vnuk zakladatele Sakae oznmil, e se spolenost vyd cestou produkce kvalitnch nstro od Top pro enty-level a taky se tak stalo, nstroje Sakae oslovily mnoho znmch umlc a pomrn rychle se staly svtov znmmi. Postupem asu si vak firma musela piznat, e se nelze spolhat pouze na ten fakt, e jsme 40 let dlali ty nejlep bubny na svt a brzy se ukzalo se, e nen v jejich silch zvldnou globln trh. V kvtnu roku 2018 bylo po vem a firma Sakae vyhlsila bankrot. Nedlouho pot se ovem objevil znovu siln partner, kdo jin ne Korg USA, kter znaku Sakae odkoupil. A co bude dl ? Korg Inc. bude vyrbt bubny pod znakou Sakae, prvn inovovan model Almighty se u objevil na NAMM 2019 ve stnku firmy Korg. Jde o bubny vyrbn na Tai Wanu a prvn soupravy budou na trhu v USA u letos na podzim. D se ale pedpokldat, e nstup novch modelovch ad bude postupn, pomalej, vce pod kontrolou investor, ale tm nejdleitjm je ten fakt, e zanka Sakae z povrchu zemskho nezmiz.