Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

TAMA Dyna-Sync Drum Pedal

PEDAL BD-TAMA, HPDS1TW, pevn,2.pedl,DYNA SYNC  - pikov pedl s pevnm pevodem, kter v sob integroval spoustu novch technologickch prvk: 

Optimalizovan pevodov design - precizn zvolen hly mezi vakou, pevnm pevodem a zkladnou pro dosaen idelnho pomru mezi slou, rychlost a feelem.

Dual Linkage - dvojit rameno pevnho pevodu pen slu rovnomrnji na osu s loisky, vsledkem je  lep reakce, vy rychlost i sla

Posuvn vaka - vrchn st vaky lze pousouvat v ose dopedu i dozadu a mnit tak rdius pohybu - linern/nelinern

Nastaven hlu footboardu - a to pomoc specilnho kloubu u vrch sti footboardu, nastaven je zcela nezvisl, nemn se jim celkov sklon beateru
Sync-Coil - pruina pod footboardem, kter je 1,5x silnj ne u pedl ady Cobra, pomh rychleji navracet footboard do vchoz polohy

Hinge Buard Block - nov designovan pata pedlu, kter se nyn skld ze dvou kus pro lep uchycen loisek

Swivel Spring Tight - patenotvan systm vkyvnho ukotven pruiny, stejn jako u pedl Iron Cobra

Speedo-Ring - jednoduch systm pro odpojen pruiny, nylonov vodc krouek nahrazen kulikovm loiskem pro snen ten a omezen ztrty energie

Para-Clamp II Pro - opt patentovan jednoduch systm chytu k obrui, vt a bezpenj ne jeho pedchoz verze Para-Clamp I

Oiles Bearing Hinge - bezkulikov patentovan loiska uloen v pat pedlu, minimalizuji ten a pohyb do stran,nabz vy ivotnost ne klasick kulikov loiska


firma TAMA pipravila reklamn video kampa na tento typ pedl, mnoh ukazuj a vysvtluj, proto jsme klipy soustedili na jedno msto