Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0
  • DRUMCENTER.CZ
  • SOULTONE jsou k...a dobr inely a zatm si stojme..

SOULTONE jsou k...a dobr inely a zatm si stojme..

vozme je do R a SK u od roku 2010, nedlme je proto, e bychom si za ohromn vdlek koupili sluebn Porsche, kdepak, ale kdo zn ten pocit, e dl nco, emu v a v, e je to prost dobr, tak ten v sv..... a to je i n ppad....

n sklad 

nov produktov videa rozhodn stoj za shldnut, zejmna Skrillex & Rick Ross - Purple Lamborghini - Drum Cover je docela mazec a styl jakm bubenk na soupravu hraje je u ns tm nulov praktikovn

v druhm videu Jerohn Garnett pedstavuje sv signovan modely, nelze nic ne doporuit