Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Paliky, pr informac se vdy hod.

Jak je to s modely ? - paliky jsou dodvny v rznch modelech, kter jsou definovny slem a psmenem. Nkter spolenosti maj svj vlastn jmenovac systm, ale z vt sti se pouv standartn pojmenovn model. Vtnou se pouv tento formt: 5A, 5B, 2B, 7A. slo je tlouka paliky, zatmco psmeno znamen pro jakou hudebn pleitost byla palika vyrobena, B znamen pochodov bubnovn a A znamen orchestrln pouit, kadmu mus bt jasn, e tento systm je ji zastaral a paliky mohou bt pouity pro rzn nry. Ve svt pevld nzor, e pro zanajc hre jsou vhodn modely 5B.

Nylonov nebo devn pika ? - kdy se rozhodujete jakou piku bude mt vae palika, potom se muste sami sebe zeptat na jako formu prce s nstrojem nudete paliky pouvat, pokud budete hodn pouvat inely, hod se o nco vce nylonov hlaviky, kter poskytuj vce definovan zvuk, nylon je rovn o nco mk ne devo a tm i laskavj k vaemu nstroji, devn pika dv oproti nylonov hez tn na blnov nstroje.

Jak devo ? - existuje nkolik vhodnch druh deva, kter se pouv k vrob paliek - americk oech, javor, dub. Hickory - oech (myleno americk oech) je nejastj pouvanou devinou a doporuuje se pro zatenky. Hickory nen tak lehk jako javor a nen tak tk jako dub, take je perfektn stedn vhovou kategori. Odbornci doporuuj vbr druhu deva na zklad toho, co hrajete. Pokud hrajete rychleji, hrajte s leh javorovou palikou. Pokud hledte trvanlivost, vyzkouejte hickory nebo dubov tyinky.

Dlka paliky ? - vbr sprvn dlky paliky je velmi dleit, pokud zvolte o nco del model, stane se vm, e dky vt pce zskte o nco vce rytmick vestrannosti pro technick hran, mnohm hrm me del palika ulehit i hru na soupravu, ned se to ovem pout jako obecn pravidlo. Doporuujeme zkuste rzn dlky a zjitte, kter dlka vm nejvce vyhovuje.