Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Cvien s Anikou - no jga to nebude - i kdy .... ?

Septuplet Warmups, By Anika Nilles

(pipraveno pro Drum Magazine s 9/2017)

Toto nov cvien zamen na dlen, je zaloeno na septolch, nebo sedmi estnctinch v kad dob. I kdy je ve psno ve 4/4 taktu, tak mete vidt, e se kad takt skld z 28 estnctin. Vznikne tak neobyejn, zajmav polyrytmi-ck cvien.
 
Je nezbytn nutn cviit spolu s metronomem. Doporuen je zat piblin na tvrtinovm tempu, kolem 50bpm. Samozejm je to jen doporuen a je na kadm z vs, aby si nael to optimln tempo, protoe je rovn velmi dleit dodrovat vechny akcenty. Dalm doporuenm je cviit kad takt jako samostatn cvien a to opakovat podle poteby.
 
Prvn tak je zkladn formou, kdy jsou jednotliv septoly hrny stdavmi dery, co pirozen vede ke stdn rukou na kadou tvrovou dobu. Ujistte se, e vyhrvte kad akcent s tm, e neakcentovan noty jsou hrny jako ghost notes.
 
Ve druhm taktu mete vidt akcent vdy na prvn ze ty, hrno opt stdavmi dery.
 
Tet cvien je stejn jako prvn a me bt povaovno za relaxan cvien mezi druhm a tvrtm. 
 
tvrt cvien opt opakuje akcenty na prvn ze ty estnctin s tm rozdlem, e jednotliv noty jsou hrny paradiddlem  RLRRLRLL
 
Pt cvien vychz opt ze zkladnho, prvnho taktu, kdy akcentujeme vdy prvn septolu, pouze s tm rozdlem, e cel cvien zanme od lev ruky.
 
est cvien vychz ze tvrtho, kdy opt akcentujeme prvn ze ty a ve hrajeme paradiddlem, tentokrte vek od lev ruky, take LRLLRLRR 
 
Zvren, sedm cvien je sloeno jen ze septol bez akcent, kter jsou hrny  dvojkami od prav ruky. U tohoto sedmho cvien klate draz na to, abyste jasn ctili ty tvrov takt.
 
Kdy zvldnete zahrt vechny jednotliv takty, tak je zkuste zahrt v kuse jako jedno dlouh cvien, kter samozejm zan taktem .1. Septolov cvien zn tak velmi zajmav, kdy se pouvaj pi hran pes celou soupravu.

ke sthnut v pdf. ZDE