Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Nov firmware 2.0 pro EAD10

 

YAMAHA EAD10v2

Od listopadu 2019 je k dispozici nov verze firmware 2.0 pro EAD10, kter roziuje monosti stvajc verze - click lze nyn pustit i do USB vstupu, as nahrvn je rozen z 30 minut na 90 minut, pibyla funkce Talkback - ideln pro online vuku, kdy pro penos mluvenho slova nen zapoteb pidvat klasick mikrofon. Systm EAD mluven slovo zachyt a sta zmknout tlatko a hlasitost ei se automaticky zv na sprvnou rove. EAD je nutn pouze nakonfigurovat jako interface pro Skype nebo Facetime a mete hrt i komunikovat s kmkoli. Dalm uprgradem je monost pouit se skovanmi pady a Low Volume inely. Novou verzi firmware 2.0 si mete zdarma sthnout zde. Ne videoukzky k novm vlastnostem: