Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Spltkov prodej - ESSOX

POSTUP VYZEN DOSTI O VR

1. Dokonete objednvku na e-shopu Drumcenter.cz a jako zpsob
platby vyberte "ESSOX - nkup na spltky", nsledn vyplte online dost o vr na portlu ESSOX.

2. po pijet va online dosti o vr vm bude zaslno e-mailov potvrzen o 
pijet dosti.

3.spolenost ESSOX vyizuje dost o vr obvykle do 15-ti minut (nejdle nsledujc pracovn den) a po
schvlen/zamtnut vm bude opt odeslno e-mailov potvrzen o vsledku posouzen.

V ppad schvlen dosti o vr obsahuje posledn e-mail odkaz k volb zpsobu podpisu
smlouvy (SMS podpis nebo vytitn smlouvy a vlastnorun podpis klienta) a instrukce pro vs,
jak mte dle postupovat. 
Odkaz je chrnn heslem a npovdu pro heslo vm bude zaslno emailem spolen s vsledkem posouzen dosti.

POPIS PROCESU DOKONEN SMLOUVY
Po pihlen pes ve uveden link si vyberte zpsob podpisu vrov smlouvy.

1. SMS podpis
- Podepete smlouvu pomoc SMS kd, kdy provedete kroky potebn pro
identifikaci na dlku dle zkona.
- ESSOX provede kontrolu smlouvy.
- Pokud je smlouva v podku, nm je zasln email s informacemi o vru (slo vrov smlouvy, 
vae jmno, vi pm platby, financovanou hodnotu a variabiln symbol a zrove ns 
informuje o tom, e me bt provedena expedice zbo a to nsledn odeslno k vm. 
Vm bude zasln email s potvrzenou smluvn dokumentac.
- V ppad njak chyby na smlouv je zapoteb ihned e jej odstrann.
- Pokud jste zvolili pmou platbu, pak tuto zaplatte dobrkou pi pevzet zbo.

2. Paprov smlouva
- Sthnete si smluvn dokumentaci.
- Vytisknete smlouvy o vru. Kad vyhotoven smlouvy podepete  
vlastnorunm podpisem.
- Podte kopii hlavnho dokladu, kter byl uveden na smlouv o vru 
(nejastji obansk prkaz nebo povolen o pobytu na zem R nebo
nhradn doklad) a tak kopii druhho dokladu (idisk prkaz nebo
cestovn pas nebo zbrojn prkaz nebo platebn kartu nebo rodn list
nebo prkazku zdravotn pojiovny).
- Jedno vyhotoven spolen s kopiemi doklad uvedench ve zalete na
adresu uvedenou v emailu s vsledkem posouzen dosti (adresa 
ESSOXu).
- Jedno vyhotoven si ponechte.
- ESSOX provede kontrolu smlouvy.
- Pokud je smlouva v podku, nm je zasln email s informacemi o vru (slo vrov smlouvy, 
vae jmno, vi pm platby, financovanou hodnotu a variabiln symbol a zrove ns 
informuje o tom, e me bt provedena expedice zbo a to nsledn odeslno k vm. 
Vm bude zasln email s potvrzenou smluvn dokumentac.
- V ppad njak chyby na smlouv je zapoteb ihned e jej odstrann.
- Pokud jste zvolili pmou platbu, pak tuto zaplatte dobrkou pi pevzet zbo.

Storno schvlen dosti o vr
Storno smlouvy, kter ji byla odeslan do ESSOXu je mon stornovat obvykle
do 14-ti dn od podpisu smlouvy.
 
Vyzen spltkovho prodeje v kamenn prodejn nen mon. Toto je realizovno vdy 
klientem samm a to pouze na strnkch e-shopu Drumcenter.cz