Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Co potebujete vdt o ... lonch hranch

 ke staen

Text pevzat z magaznu Drum Business

Mnoho bubennk vbec nepeml nad lonmi hranami a jejich vlivem na vsledn zvuk bubnu. ALE ve skutenosti maj lon hrany zcela zsadn vliv nejen na barvu, ale tak na celkov charakter tnu/zvuku. Z toho dvodu je dobr mt alespo hrub pehled o monostech a jejich vlivu, dky emu si budete moct zvolit proveden optimln pro vae pouit. V prbhu minulho stolet se pouvan proveden prbn mnilo a vyvjelo, vdy je vak nerozlun spojeno s charakteristickm zvukem danho obdob. I tento fakt vm me pomoci pi vbru pesn toho, co hledte.

Typy lonch hran

45 stup jedn se o velmi asto pouvan uloen, kdy je hrana velmi ostr, zan na vnj stran korpusu a svauje se smrem k vnit stan korpusu. Tyto ostr hrany maj za nsledek vce ataku a sustainu, co psob ivjm, modernm dojmem. Vt mra ataku je dna menm kontaktem blny s tlem bubnu. Buben s tmito hranami zrove produkuje vce dalch harmonickch tn, dky emu buben zn jasnji, zrove je vak nronj a citlivj na ladn.

Dual 45 toto proveden se od pedchozho li tm, e je hrana zkosena od stedu korpusu rovnomrn na kadou stranu. Mrn rozdl ve zvuku se li od msta, kde se blny dotk lon hrany. U pedchozho proveden se blna bubnu dotk spe okraje blny, kter plynule pechz ohybem do samotnho lmce blny. U Dual 45 se vak blna dotk korpusu vce smrem ke stedu, kde je ji blna zcela rovn a to m za nsledek del sustain a ir rozsah ladn.

Roundover/zakulacen - dky tmto hranm dochz ke vtmu kontaktu blny s tlem bubnu. Toto proveden bylo brno jako standart do roku 1980, kdy zaal trend ostrch hran. Dodnes je tento typ vyhledvn a vyuvn u Vintage a jazzovch souprav, protoe produkuje mek a teplej zvuk . Obecn bubny s tmito hranami maj krat sustain, mn harmonickch tn, zrove se vak jejich zvuk d popsat jako masitj. Pro vai bli pedstavu nap. Ringo Starr, anebo Ian Paice jejich zvuk je naprosto typick pro toto proveden Roundover.

Baseball bat/Extreme Roundover tento typ uloen byl vyvinut Johnnem Craviotto a nejastji je pouvn u bubn vtch rozmr. Tyto hrany produkuj tlust, masit zvuk jeho charakter urit nen uren pro kadho bubenka, nebo pro kadou hudebn situaci, ale v kadm ppad produkuje krsn vintage sound. Spolenost Craviotto to popisuje slovy: Toto proveden je ideln volbou pro bubenky, kte chtj repliku teple znjcch tom tom znlch velkch bubn spojenou s lty 1960. Tyto hrany krsn funguj pro nzk ladn.

Hybrid koncept kombinovn rznch hran na hrac a rezonann stran je nov vvoj v bubnovm prmyslu. Oblben je kombinace Roundover na hrac stran a 45, nebo Dual 45 na stran rezonann. Tato kombinace je asto pouvna na snare bubncch, kdy vyuijete vhody obou v jednom nstroji. Nkte vrobci pouvaj tento koncept hlavn proto, e v v maximln vyuit potencilu danho nstroje.

lon hrany jsou jen jednm kouskem skldaky pi vbru bubn nejvhodnjch pro vai potebu. Je poteba zvit dal parametry jako jsou rozmry bubnu, konstrukce korpusu, sloen korpusu, orientace jednotlivch vrstev (horizontln, vertikln, diagonln atd.), hardware, typ uchycen, povrchov prav a v neposledn ad tak blny. Bute pipraveni experimentovat s rznmi variantami a brzy pochopte, jak se jednotliv typy lonch hran promtaj do celkovho zvuku vaeho nstroje.