Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Yamaha Crosstown - hardware, kter si oblbte

 Yamaha pichz na trh s novou adou hardware oznaenou jako "Crosstown". Ji z nzvu je patrn, e se bude jednat o mobiln a tedy i velice lehk HW, kter je uren vem vytenm hrm, kte s sebou ji nechtj tahat tkou "truhlu se elezem". Zkladn sada nese oznaen HW3 a obsahuje dva rovn stojany, stojan pro snare a stojan pro hihat. Kad stojan m svj vlastn vak a ve je pak uloeno v pepravn tace. Dky lehkmu a odolnmu hlinku, ze kterho je vtina st stojan vyrobena, v cel set vetn balen pouhch 7,8 kg! Cena tto novinky pro esk trh zatm jet nebyla stanovena, pedpokldme vak, e k dispozici budou stojany i jednotliv. 

Bli informace ke konkrtnm stojanm zde:

Snare stojan SS3

inelov stojan CS3

Hihat stojan HHS3

Sada HW3