Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Nastala doba elektrick ?

 

  

nebojte, nic takov se nechyst, ale protoe jsme se vdy ze vech sil snaili aby n zkaznk ml na dosah ve nejlep, co lze ve svt zakoupit, rozhodli jsme se podvat se tm "bubnm do zsuvky" troku na zoubky (kdybych jen tuil co vechno ns ek) od t doby uplynulo nejmn rok a pl a my si vm dovolujeme pedstavit prvn zkladn modely DC Classic Electric (v ptm tdnu pak DC Custom Electric) ve vsledku jde o klasickou bic soupravu, kter byla upravena tak, e disponuje dual trigger snmacm systmem, clem bylo doshnout obdobnch vsledk jako nai kolegov Jobeky drums, i Drum-Tec, jen vsledn cenovka vce odpovd na realit, ve podstatn se dovte na skladovch kartch souprav, kliknte na logo