Kontakt |
| Mna K / EUR | Kok 0

Emmanuelle Caplette

mlad, hezk a um..... Emanuelle je mlad kanaanka a svou kariru zaala v devti letech v bubenickm sboru


Osm let hrla na mal bubnek v rznch kapelch v Quebecku a bhem tto doby zskala mnoho ocenn vetn prvnho msta v ampiontu provinci jednotlivch interpret podanou v Quebecku. Prvenstv v tomto ampiontu si udrela nepetrit tyi roky. Po svm pijet na Drummondville College zaala studovat pop/jazz styly pod vedenm Camila Belidle.
V roce 2001 vyhrla speciln ocenn  l'OFQJ ( Office Franco Qubcois pour la jeunesse) se svm duem Drummologue. Vorce 2002 s tmto duem zahajovala bubenick festival Montrealu. V roce 2003 byla reprezentovala Drummondville College na Montrealskm drum festivalu vychzejcch hvzd. Ve stejnm roce dokonila sv studia na Drummondville College a navzala na Univerzit v Montrealu v oboru pop/jazz interpretace pod vedenm Paula Brochu. Po prvnm roce studia zskala  sv prvn angam v na celoamerick turn v projektu spupiny Cavalia. Po skonen turn Cavalia v roce 2006 se Emmanuella stala soust projektu Insolita kombinujcm World beats s kombinac perkus, bic soupravy a specilnch efekt. V roce 2007 zaala Emmanuella realizovat sv cle. Zskala pleitost vystupovat v televizi a tak astn se rznch turn, dva roky se astnila pochod "Gala des Jutras", a hrla tak na soupravu na Quebeckm Nrodnm dni ( St-Jean-baptiste ). V roce 2008 zaala Emmanuella v dtsk televizn show "the Broco show" s Annie Brocolie. Dky asti v tto show poznala mnoho neobyejnch lid jako napklad  Quebeckho  producenta Guye Tourvillea kter Emmanuelle nabdl monost natoit jej prvn dva singly. "Une fois pour toutes" od Chantal Toupin a "Tu ne m'aimeras plus" od Cindy Daniel. Pot nahrla cel album pro Broco show. 

 

nejve se podvme jak j to slu

 a te se podvme jak j to hraje