Kontakt |
|
Měna / EUR | Košík 0

Reklamace zboží

Kupující má právo reklamovat zakoupené zboží, dle zákona o ochraně spotřebitele § 13 zákona č. 634/1992 Sb.

- kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil
- podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců
- kupující musí koupi zboží prokázat (např. účtenkou, nebo fakturou)
- prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací - na takové vady se záruka nevztahuje
- záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním, kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci
- prodejce se zavazuje zajistit opravu nebo výměnu vadného zboží nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží

Postup při reklamaci

- kupující vyplní reklamační formulář
- tento formulář je ve formátu PDF ke stažení zde
- kupující osobně či přepravní službou dopraví reklamované zboží včetně prokázání o jeho koupi (kopie účtenky, nebo faktury) a  s vyplněným reklamačním formulářem na níže uvedenou adresu:

Drumcenter.cz
Ratibořská 95
747 05 Opava 5

- při zasílání poštou, nebo kurýrní službou, zboží pečlivě zabalte - za případné poškození během přepravy nemůžeme nést odpovědnost
- o přijetí reklamovaného zboží a zahájení reklamace bude zákazník informován na emailové adrese uvedené v reklamačním formuláři

POZOR - zboží neposílejte na dobírku, takové zásilky nemůžeme přijmout a budou vráceny odesílateli.

Důležité - při reklamaci činelu dbejte na to, aby byl odeslán k reklamaci bezprostředně po zjištění praskliny / vady. V případě, že je činel i po zjištění závady nadále používán a dojde k rozšížření praskliny, nebo ke vzniku dalšího poškození, jsou tyto reklamace autorizovanými servisy zamítnuty!!!!